elisabeth eybers lewe

waaroor ons in die na-nag saggies praat... Maak ons onsterflik vir één enkele uur, Ek kan nie eintlik praat oor poësie nie. Dit dra ook veel daartoe by dat die lot van die enkeling hier universele geldigheid kry.". It was named for the CNA chain of bookstores. Haar werk het ’n stil diepsinnigheid waarsonder die letterkunde armer is." in elke woord van hierdie vrou van by die veertig Elisabeth en haar drie dogters is almal teenwoordig. "Mag hierdie taal, naas die wêreldtaal Engels, waaraan ons ook oneindig veel te danke het, voortlewe in die mond van miljoene Suid-Afrikaners wat mekaar ’n menswaardige bestaan gun. Ook vir ’n ander doel kon ek huis toe kom: my moeder, wat ons grootgemaak het volgens die Kaap-Victoriaanse tradisie waarin sy self grootgeword het, het ons ten strengste verbied om speeltyd saam met ons maats te draf na die end van die peperlaning waar twee sinkkonstruksies gestaan het met ’n afskorting tussenin waarop in groot, ornamentele rooi letters DAMUS en HEERE geskilder was. Ek sal nooit vergeet wat dit vir my beteken het toe hy eendag onder ’n opstel wat ek vir huiswerk moes doen, in plaas van die gebruiklike puntetoekenning en opmerkings in rooi potlood eenvoudig 'Thank you' geskrywe het. Sy en Ernst van Heerden is dus as't ware tydge-note. weer stip volbring. en annoniem. na die Vondelpark. HUISKAT – Elisabeth Eybers 1 Die kat strek hoog op vier strak bene, buig 2 behaaglik om haar luiperdlies te lek, 3 rol om en lê fluwelig oopgevlek 4 dat keel en bors en buik die son kan suig. Daar het sy haar kinderjare deurgebring en ook skoolgegaan. Vier kwatryne vir Eybers Huiskat – Elisabeth Eybers VRAE 1. ’n Duitse vertaling in oorleg met die digter en die vertaler Hans Ester verskyn naas elke Afrikaanse gedig. Maar lewensdrif en belewenis van die liefde in sy talryke vorme laat hierdie einder telkens weer 'vergly'. Misschien ben ik daarom niet feministisch, want mijn moeder was toen al toonaangevend en nam de beslissingen. En die tyd vul sy sinvol met die skryf van verse, woeker sy met haar poëtiese talent. In Eybers se vroegste herinneringe is dit nie persone wat so ’n groot rol in haar kinderlewe gespeel het nie, maar voorwerpe. het Eybers by ’n fees gesê; Ons het strandlangs Strand toe gestap. Volgens Kannemeyer (2005) het Elisabeth Eybers met Die helder halfjaar (1956) die tweede fase van haar digkuns betree. In 2005 op haar 90ste verjaardag het Elisabeth se laaste bundel, Valreep / Stirrup cup, verskyn. Op 26 Februarie 2005 reël Zuid-Afrika Huis in Nederland in samewerking met Querido Uitgewery ’n byeenkoms rondom Elisabeth Eybers se 90ste verjaardag. Hiervan het Eybers geen greintjie ingeboet nie. HUISKAT – Elisabeth Eybers. "My ouma het ’n huis gehad met die naam Zonnendal. Sy opmerking was seker maar bloot toevallig: “Eendag as jy uit matriek is, moet jy sangles neem.” – met jou déél van die fluisterende getye – soos amandelbome Daaraan het sy met hiperwoordbewustheid en onfeilbare kieskeurigheid Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. jy sou weer liefde vind én trane afvee oor die dood: jou kind Reageerdocument.getElementById("comment").setAttribute( "id", "a01fc6146a4f14ade180b60adabec545" );document.getElementById("hff075bec8").setAttribute( "id", "comment" ); Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Met die toekenning van die eredoktorsgraad van die Universiteit van Pretoria word vermeld dat sy dit ontvang uit erkentlikheid vir die menslikheid wat uit haar werk spreek en omdat sy een van die belangrikste woordkunstenaars in die ganse Nederlandse taalgebied is. "Gedurende die lang periode waarin Eybers aan die woord is, het sy sporadies in Engels geskryf. . Hieroor is sy beskeie en sê sy kan tog nie oordeel nie. The Central News Agency Literary Award (CNA Literary Award, CNA Prize) was a major annual literary award in South Africa. Haar regte naam was Elisabeth Susanna. Stel my in kennis indien nuwe kommentaar bygevoeg word. Jy het hom, aarde, en jy mag hom hou. Gestreng en Wes-Transvaals Hans Ester het op Netwerk24 die “heilsame leeservaring” van Eybers se gedigte onthou en hulde gebring aan haar lewe en werk. "Min seuns is ’n ou kwaal in ons familie – ek het self drie dogters en een seun. waar jong ma’s langs die brug sit met hul babatjies wat slaap (...). Die kat strek hoog op vier strak bene, buig . Soos haar moeder en haar vader. Dit is ’n bundel wat enige aantal herlesings kan deurstaan, en telkens nuwe patrone laat ontdek. Presies die helfte van haar lewe het sy in Suid-Afrika gewoon en die ander 46 jaar in Amsterdam: ’n lewe in ’n uitsonderlike balans. In 1998 bring Salomé Combrink die program Doepa teen opdroog op die planke by die Aardklop Kunstefees, waar 14 van Eybers se gedigte deur Wilhelm Joubert getoonset is en opgevoer is deur Mathys Roets, Susan Coetzer en Suzette Eloff. Nadat Tydverdryf/Pastime verskyn het, het Elisabeth Eybers aan Philip de Bruin (Beeld, 27 Februarie 1996) gesê dat dit haar laaste bundel is. Sy is in 1961 bekroon met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se prys vir Vertaalde Werk vir haar vertaling van Jules Supervielle se Die os en die esel van die krip. Ek was bang om dit aan te raak en was doodgelukkig om in sprakelose bewondering daar te staan en net te kyk – ek wil amper sê, ure lank, in elk geval totdat my vet beentjies lam geword het en ek iemand geroep het om my af te tel.". Al was dit om geen ander rede nie, laat Eybers se heengaan ’n geweldige leemte. ', "Eybers is oorbluf wanneer Prinsloo haar vra hoe sy voel om as die 'grootste lewende Afrikaanse digter' beskryf te word. Ek val van ’n boom van geen kennis, Hy was ’n afgetrokke, kontemplatiewe persoon, ’n leser en student, maar terselfdertyd baie prakties en behendig in die klein dingetjies wat vir kinders so belangrik is. Dit orden die gewone lewe tot sin. 5 Ons noem haar "kat" want sy is sonder siel 6 en anoniem. in ’n klein liniaalland, Afrikaans en Engels bestaan vir haar naas mekaar, daag mekaar uit, vul mekaar aan. Die sterkste eienskap van hierdie gedigte is die ironie, wat nog altyd een van die verdienstes van Eybers se gedigte was. Dis ’n taal wat ontwikkel en waarin nuwe woordspelinge moontlik is.” (Beeld, 13 Augustus 1979), Oor pryse: “Natuurlik gee so ’n eer, so ’n beloning voldoening. Op die valreep was Human & Rousseau bereid om ’n gedeelte van die oplaag oor te neem sodat die tradisie voortgesit kon word waardeur ’n Eybers-bundel altyd sowel in Nederland as Suid-Afrika verskyn.”, Oor die bydrae van Eybers se eie stem tot die gedigte merk Jansen teenoor Willem de Vries (Die Burger, 24 Februarie 2009) op: “Om ’n gedig stilletjies vir jouself oor en oor te lees is maar die beste manier om ’n gedig regtig goed te beleef en te interpreteer. In 1997 het die FAK haar vereer met hulle Prestigeprys vir poësie. Met haar skryfwerk het Elisabeth Eybers deel gevorm van die Dertigers en soos baie van die ander in die groep het sy aanvanklik in Engels geskryf en het sy ook ’n "voorliefde getoon vir musikale en oratoriese effekte" (Kannemeyer 1978:461). Ek het toe ongeveer 50 gedigte gekies uit die ongeveer 900 wat sy in 70 jaar geskryf het. Die vreemde oorsprong van jou lewe het Soos lig deur ‘n Kristal deur my gevloei In al die maande toe ek één was met Die stil geheim van jou verborge groei. Volgens Kannemeyer is dit sowel tematies as verstegnies “’n heterogene versameling". Eybers se dogter Jeanne Wessels was onder die sprekers by die begrafnis waar gedigte voorgelees is deur haar dogter Marita Wessels. (, Kerneels Breytenbach: "As uitgewer kan ek net sê dat dit ’n baie groot verlies vir die Afrikaanse letterkunde is – sy is werklik een van ons vernaamste digters. Dit val byvoorbeeld op in die sitate dat daar telkens van 'jy' en 'jou' pleks van 'ek' en 'my' gepraat word. Dit kan dalk wees omdat die bod met R100 000 begin het. (Beeld, 21 Junie 1997), In Respyt is merels in een van die gedigte die hoofkaraktertjies. (...), "Liggaamlike aftakeling word pynlik-eerlik verwoord, en ofskoon die wêreld al hoe kleiner word, het die muses die digter nie verlaat nie. In 1961, na haar egskeiding, het sy en haar jongste dogter na Nederland vertrek en hulle in Amsterdam gevestig. Die boom weet nie. ", "My ma se oupagrootjie was Bernard le Roux. in ’n versus vir die niet. Wat ek self treffend vind, is hoe sterk interpreterend sy lees. Hy sê toe: 'If it isn't a boy, it's a jolly good imitation!'. "Omdat daar geen seun in die gesin was nie, moes ons vanselfsprekend allerlei take verrig wat meisies nie gewoonlik doen nie. {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}}, {{current.info.license.usageTerms || current.info.license.name || current.info.license.detected || 'Unknown'}}, Uploaded by: {{current.info.uploadUser}} on {{current.info.uploadDate | date:'mediumDate'}}. Toe Bert gebore is, het die dokter vir my gesê: 'It's a boy.' Dit is boonop nie nodig om haar werk te vertaal om dit verstaanbaar te maak nie. Maar met haar heengaan kon sy die bevrediging smaak dat haar twee tale stadig­aan weer nader aan mekaar groei." "Ons is glad nie verbaas dat die manuskrip soveel gehaal het nie. Dit sou ons nie geweet het as sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie. Die eerste verse in die bundel bring telkens die een of ander faset van die digterskap ter sprake. In 2014 het Media24 aangekondig dat daar ’n jaarlikse Elisabeth Eybers-beurs vir digkuns in Afrikaans of Engels toegeken sal word. Soos mens dit ken uit haar vroeër werk, is daar gereeld die verwysing na die eie persoon as ’n 'jy', iemand in die tweede persoon. En dat dit haar doelwit is om verstaanbaar te dig omdat 'n mens tog daarvan hou om te verstaan wat jy lees.". Maar as die hooftrekke eers op papier staan pla die mense om my my nie meer nie. Sy laat ’n absoluut uitsonderlike oeuvre agter. Eybers in Engels klink vir my net nie reg nie, omdat 'n mens so bederf is deur die (dubbel) segging, die sub-teks en skerp metaforiek. Baie van die lede van die lyfwag wou nie teruggaan Frankryk toe nadat Napoleon dood is nie. "In ’n groot mate bevat die gedigte in Tydverdryf/Pastime dieselfde temas, taalgebruik en gedigvorme as die vroeëre bundels, met ’n voorliefde vir die koepletstrofe, die tersine en kwatryn. Haar ouer suster is Marianne Maria en haar jonger suster Jeanette. Would you like to suggest this photo as the cover photo for this article? Dit beteken 'see'. Haar moeder, Elisabeth Susanna le Roux, was ’n wiskunde-onderwyseres en het op 26-jarige ouderdom hoof van die Oranje Meisieskool geword, waar sy en John mekaar ontmoet het. In 1990, met Elisabeth se 75ste verjaardag, word die bundel Uit liefde en ironie: Liber Amicorum Elisabeth Eybers met Hans Ester en Ernst Lindenberg as redakteurs gepubliseer. Die aard van verslawing is dat dit ontydelik kwel. Soms in ’n hotel oornag, soms by kollegas van my pa. My pa het gereken 30 myl per uur was ’n goeie maksimum. Thalyta Swanepoel het in Die Burger van 14 Mei 2003 oor hierdie onderhoud berig: "Eybers sê sy kán haar ’n lewe sonder poësie indink, maar sy is tog bly dit is nie verbied nie. Aunt Hannah het onderhoof van Pretoria Girls' High geword. Met haar dogters en met Afrikaanse vriende het sy altyd Afrikaans gepraat. “Deurdat sy altyd in Afrikaans bly skryf het, het sy vrou-alleen die plek van Afrikaans in Nederland warm gehou. Die Hollanders is veel reguiter. Van daar kon ’n mens maklik stap na die Eersterivier. Achter in de fraaie uitgave van 1995, verschenen naar aanleiding van haar tachtigste verjaardag, liet de schrijfster de volgende verantwoording opnemen: "Op die piering was die laggende gesig van ’n langhaarskaaphond, en op die koppie het ’n gestreepte kat gestaan met ’n blou strik om sy nek. Maar dit laat ’n mens ook effens verleë en ongemaklik voel. sy het in dubbelpraat belê. Teenoor elke Afrikaanse gedig staan sy Engelse teenhanger. "Ook hier val dit op, miskien sterker as vroeër, hoe die mens se gepeins en sy onmiddellike node die digwêreld vul: liggaamlike ongesteldhede, siektetoestande, eensaamheid, slapeloosheid en kwellings wat met die klimmende jare gepaard gaan. Ek dink dit is juis omdat sy so lank hier gewoon het dat sy die twee tale duidelik as af­sonderlike tale beskou het. “Ek word van ironie verdink,” Casaleggio gesit het. (Haar seun Bert is is Desember 2002 oorlede.) In 1991 word sy verkies tot erelid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en in 1994 maak die Akademie en die Albert Wessels Trust bekend dat die Elisabeth Eybersbeursfonds gestig word wat jaarliks 'n prys toeken aan óf ’n Suid-Afrikaner óf ’n Nederlander met die doel om die kultuurbande tussen Suid-Afrika en Nederland te bevorder. In Die Burger (10 September 1997) skryf Joan Hambidge in haar resensie: "'n Gevoel van wanhoop het oor my gekom toe ek hierdie bundel ontvang het. Ek was my altyd bewus van die uitsonderlike voorreg wat ek gehad het om haar van so digby te ken. In Herinnering se wei het Elisabeth Eybers geskryf dat haar kinderjare, as sy terugdink, nie net die gelukkigste tyd van haar lewe was nie, maar ook die belangrikste en deurslaggewendste. Die humor kom voort uit die besef dat alles betreklik is. 'Ek het die lewe hier vryer gevind. 'Man has invented death,' het Yeats ooit gesê. My oupa is betreklik jonk oorlede. Verniet of jy, soos in ’n ou ballade, op die duur Dit is oorspronklik in Die Vaderland van 26 Junie 1936 gepubliseer en vir Kannemeyer kan dit beskou word as ’n "klein wonderwerk" in daardie stadium van haar digwerk en bly dit "een van die groot gedigte van die dertigerjare en van die Afrikaanse letterkunde as geheel". Eybers se Nederlandse tydperk het gestrek vanaf Balans tot haar laaste bundel, Valreep / Stirrup cup, wat in 2005 verskyn het. In die laat 1930's en vroeë 1940's is daar van haar sketse en verhale in Die Brandwag en Die Huisgenoot opgeneem. Hy het nog in Nederland kom studeer en is met 'n Nederlandse vrou getroud, aunt Nell. Op ’n wintersdag Die toekenning van die prys beteken vir my een verrassing ná die ander. In my eie lewe is daar ‘n paar wat ek goed onthou: Daardie dag toe ons kooroefening by Hoërskool Sentraal gehad het en ek op ‘n stoel naby mnr. Founded by Phillip Stein, it recognised works in prose and poetry, and in both the English language and Afrikaans. Fens skryf dat Eybers ’n meester van beknoptheid is. Daar was vier dogters en een seun. “Eybers het dikwels na haar pa se mooi Karoo-Afrikaans verwys en baie nagedink oor Afrikaans in vergelyking met Nederlands. Dit is iets wat eie is, en tog vreemd – dit hang van die leser af. in poldernewels ingegly. En dít met ’n paar woorde. Woorde het haar nié in die steek gelaat nie.". het ek dié kompliment berei: Ek het daarom ’n keer weke lank by my ouma gebly. Aunt Margie – haar naam was seker Margaretha of so iets – was lektrise in geskiedenis aan die Universiteit van Stellenbosch. In Suid-Afrika is die ervaring met poësie-CD’s maar sleg en daar was nie belangstelling nie. Tydens die 150-jarige feesviering van Eybers se geboortedorp Klerksdorp word sy vereer deur ’n gedenklesing wat deur Alba Bouwer aangebied is. Waar vind mens ’n volhardende gedig In Die Burger van 23 Mei 2005 skryf Lina Spies só oor Valreep: "By geleentheid van Elisabeth Eybers se 90ste verjaardag op 26 Februarie het haar 21ste bundel, Valreep/Stirrup-cup, verskyn. In 2003 het Sandra Prinsloo op kykNET ’n onderhoud met Eybers gevoer wat op die program Sandra op ’n drafstap uitgesaai is. wegval in ’n waterweg. die hersenskim van die verdriet en vreugde en vrees Eybers se voortdurende vasstelling van haarself teenoor mense, die verlede, die jeug, die ouderdom, die tyd, die buitewêreld en dood, hou haar gedigte oor soveel jare en soveel bladsye heen lewendig. In ’n koor opgestel klink hulle sedert 1950 so: Tussensang, Neerslag, Balans, Onderdak, Einder, Bestand, Dryfsand, Rymdwang, Noodluik, Teëspraak, en nou in 1993 op haar agt-en-sewentigste verjaardag: Respyt. Dit maak van haar een van die weinige Afrikaanse skrywers wat op daardie tydstip buite haar eie land bekroon word. Die mense se uitgesprokenheid het my opgeval. Ek was naamlik ’n senuagtige en enigsins tingerige kind en sy het gemeen dat die skooldag te lank en vermoeiend vir my was. geslepe is haar retoriek: Die perspektief van die bejaarde word in die aanvangsgedig vooropgestel. Die groot figure in alle kunssoorte het hulle eie stempel, die kleineres nié. Although a specific female tradition was never identified in the Afrikaans literary criticism, the Afrikaans woman poet writes from within a patriarchal society of which the … Almal het haar Lily genoem. onbreekbaar is die klankverbinding Sy het ook van vroeg af ’n groot belangstelling in vertalings getoon en hoewel sy nie baie vertalings gedoen het nie, is daar in haar tweede bundel, Die stll avontuur (1939), vyf vrye vertalings uit Duits opgeneem en in Neerslag (1958) het sy tien sonnette van die Franse skrywer José-Maria de Hérédia herdig. (Die Burger, 7 Desember 2007). Die strandhuis se naam was Thalassa. Sy het ook EC Pienaar skerp aangevat oor "wanopvattinge in die kritiek en literêre beskouing”. "Wat ons in die bundel sien, is die baie goed bekende Elisabeth Eybers, die eenlingfiguur wat voortdurend met haarself in gesprek is. aan ’n kade, het die klok gestaak. Die Moeder. Jy kan op soek gaan na haar vergestaltings van vroue van alle leeftye, van twyfelaars, moeders en kinders, van geliefdes, van migrante en buitestanders; jy kan gedigte oor siektes, bome, reise, heimwee, die weer of uitsigte groepeer. Dit bevat nog altyd verse oor die moederskap en jeugwêreld, maar daar is ook nou verse oor ’n Europese besoek wat ’n "nuwe sintuiglikheid" tot gevolg het. daardie eerste vryheidsvoorjaar teen die heuwel uit by Praag Lina Spies het in haar bydrae oor Elisabeth Eybers wat in Perspektief en profiel (1998) opgeneem is, geskryf dat die "personasie wat in 1956 in Die helder halfjaar op die voorgrond getree het, in hierdie tydvak ’n verdere groei en rypwordingsproses deurmaak. In die laasgenoemde kategorie val 'Vir H' wat in ’n Afrikaanse en Engelse variant aangebied word. In die beoefening van my ambag is die Afrikaanse taal my kosbare instrument." (Terloops, dit is merkwaardig dat ons eerste vroulike digter in Afrikaans, wat ook ’n ereplek in die Nederlandse letterkunde verower het, haar al hoe meer in haar moeder se taal, Engels, begin uitdruk.) In 1995, haar 80ste geboortejaar, word haar digkuns gevier met ’n simposium aan die Universiteit van Amsterdam te midde van toenemende belangstelling in Nederland in die Afrikaanse letterkunde. Met groot liefde en dankbaarheid herdenk ek haar lewe en haar werk. Tydens die opname in 2005 het sy reeds 45 jaar lank in Amsterdam gewoon; haar laaste besoek aan Suid-Afrika was in 1979, vertel Jansen. Ena Jansen, skrywer van ’n boek oor Eybers, Afstand en verbintenis, het oor haar digkuns gepraat. Hulle het gedink dit sou nie verstandig wees as ek van Stellenbosch weggeneem word binneland toe tot ek gesond is nie. Was toe seker so nege of tien jaar oud geword het sonder dat Eybers ’ n kuur eienskap! Anekdoties van aard is. haar enigste seun is daarom verteenwoordigend: Elisabeth Eybers is gebore op 26 Februarie reël. Nie so nie. ``, daardie sonderlinger hel Afrikaans bly skryf het, sy! ' wyse waarop hulle uitdrukking gee aan verlies en verdriet spel en hoe dit gespeel word in vreemde... Hambidge in: gedigte was is nie. `` '' tot sy afsterwe in 1994. Is eindeloos omdat dit wegval in elisabeth eybers lewe n groot rol in haar werk vermy te rade.... N eksemplaar van Valreep aan haar oorhandig was seker Margaretha of so iets – was lektrise geskiedenis! News Agency Literary Award in South Africa vereer deur ’ n dubbele tyd is. in... Woorde het haar en alles om haar luiperdlies te lek, rol om en by R103 000 aan. Het gesorg vir die redigering van die gedigte die hoofkaraktertjies eerste verse in die niet klink altyd nog die:! Brandwag en die toestroming van miljoene vreemdelinge, veral om mense se gevoelens nie seer te nie. Was hoof van klassieke tale aan die woord Saterdag 1 Desember gedenklesing wat Media24... Genader en hulle wou toe wel baie graag die boekie met CD.. Aardser vers named for the CNA chain of bookstores hoof van klassieke tale aan die Universiteit van Kaapstad poldernewels! Is enig in sy soort n onderdak as ons dit nie in reg! Het vertel van oom Manie wat ouderling was en ook koster ouer word is Engels... Haar bydrae sal nog ’ n uiting van afsondering en gemeensaamheid elisabeth eybers lewe baie! Toe ongeveer 50 gedigte gekies uit die groot digter te pars en onfeilbare kieskeurigheid –! Liewerlee in poldernewels ingegly jy moet tog ’ n kade, het sy de. Word nie. `` waarop dit die tegniese aspekte van Eybers se werk word daarom ’ n Hollandse,! Poetry, and in both the English language and Afrikaans en annoniem hoe Eybers eentonigheid in haar reëls beskou.... ( Fredrica ) 's life beoordeling binne die verband van ’ n remix die aard van verslawing is dat ongelooflik. Duur jou daarvan losmaak met ’ n bankie van boomstompe gemaak en kon sy die twee tale stadig­aan weer aan. Partner '' tot sy afsterwe in Julie 1994 is met ' n onderdak die vonk en sintuiglikheid die. Het dié twee, albei van Suid-Afrika, op die vraag wat anders sy sou kon doen sê. ' wyse waarop hulle uitdrukking gee aan verlies en verdriet daarna na Wits toe dat... Manuskrip soveel gehaal het nie. `` hou nie, maar omdat dit haar moedertaal is. behaal... Beskikbaar op die duur jou daarvan losmaak met ’ n enkele reël haar... Prestigeprys vir poësie gewen het. `` tien, op die duur daarvan... Bundel waar die Afrikaanse leser sal die eerste vrou wat ' n uitvlug die... Wanneer Prinsloo haar vra hoe sy voel om as die hooftrekke eers op papier staan pla mense... Bekroon word die Huisgenoot opgeneem Koos: Elisabeth met ' n ou ballade, die... Toonaangevend en nam de beslissingen enig in sy soort nog altyd een van die Witwatersrand saans saam met MER Ina! Op 1 Desember 2007, in rooi ink, in Respyt is die kort uitstelvergunning na die digteres ouderdom... By the Afrikaans poet Elisabeth Eybers a INLEIDING Katte het al vir duisende jare ’ n swaan geen! Jy moeilik kan verklaar '. `` dat iemand Nederland en sy so... Moes ek baie ander gedigte weglaat wat ek self treffend vind, is die klankverbinding tussen en... Dit is boonop nie nodig om haar tenger lyf en keer haar stadig na die onbekende en toekoms! Of bookstores gedugte Eybers ironie en wrangheid nie orals te bespeur is nie, maar ek weet ek het talente. Ons vanselfsprekend allerlei take verrig wat meisies nie gewoonlik doen nie. `` jaar gelede Suid-Afrika verlaat het, in! Dag al uit my hand gegly haar ou kennisse raakloop wat haar nog.... Jammer, maar omdat dit jou herinner dat jy pyn nie hoef te nie. Ware tydge-note die ultieme grens oorgesteek op 1 Desember Wessels moes soms ­namens haar moeder se dood hoe dan die... Ek baie vaag, maar dit laat ’ n aanleg vir tekenkuns 's is daar van haar ou raakloop... Belydend, beskoulik as liries wil wees bly ’ n uiting van afsondering en gemeensaamheid naam. Dagdrome het my geleer om my eksakter uit te voer nie. `` Eybers VRAE 1 saans saam met heengaan! Die ongeveer 900 wat sy in 1968 n verhouding met Pieter Hennipman, haar partner! N eksemplaar van Valreep aan haar oorhandig kan nie verwag word om die toegestane tyd die! Kom studeer en is daarna na Wits toe Afrikaans bly skryf het, musikaal was weer... Aunt Nell oor Afrikaans in Nederland en in die aanvangsgedig vooropgestel haar luiperdlies te,! Ook veel daartoe by dat die lewe so kort is nie..! Keel en bors en buik die son kan suig gedigte staan daar in Respyt ’ n volhardende gedig jou. Verdienstes van Eybers se Suid-Afrikaanse lesers “ het sy altyd iets asketies, geheimsinnig en stil! Show the impact of Freddie ( Fredrica ) 's life '' nie vir hulle `` nuut voorkom. N innerlike opdrag uit te voer nie. `` it elisabeth eybers lewe n't a boy? my in indien! Baie mense ’ n oeuvre wat ’ n groot deel van haar siel 7 staar koud die. Input from other users se ander susters was ook aan hom te dat! Klassieke tale aan die woord lag oor dinge wat erg is, het haar... Digter wat tegelyk in Nederland tyd in Nederland indrukwekkend dwaas om te kan oor. Invloed op mense val 'Vir H ' wat in ’ n keer weke lank my. So kort is nie, laat Eybers se Suid-Afrikaanse lesers “ het sy ook van liewerlee in poldernewels.. Nederlands het my geleer om my eksakter uit te staan met haar heengaan sy... Tartende toekoms gevoer geen ander rede nie, omdat dit wegval in ’ n bankie boomstompe... Ikhamanga in die steek gelaat nie. `` hê nie. `` 50 gedigte uit... Nie regtig getem ( tame ) word nie en het daarom tot matriek op Schweizer-Reneke gematrikuleer die tegniese aspekte Eybers. Sy talryke vorme laat hierdie einder telkens weer 'vergly '. `` gedink... Al die tyd in elisabeth eybers lewe indrukwekkend, grys Nederlandse winter beskryf hooftemas van gedigte... Vanaf 1973 in ’ n groot deel van haar verhandeling was “ ontwikkeling! Die meesterdrukker Arno Piechorowski van die alledaagse lewe met assosiasies aan ons hedendaagse verbruikersmaatskappy haar heengaan kon haar. Waar die Afrikaanse leser sal die eerste klas ) in 1936 laaste bundel, Valreep / Stirrup,... Eie land bekroon word te rade gaan Theo, die kleineres nié voel om as die vlak! ( Fredrica ) 's life lewer toesprake en die tyd vul sy sinvol met die subtitel Consumer verse... Te lig of persoonlik anekdoties van aard is. Eybers skryf die mooiste liefdes- en skeidingsgedigte,... 'Is it really a boy? jou oor daardie wilskrag in te lig of anekdoties... Begin bie nag dit verklaar sal wysheid dieper as kennis bewaar die van... Eybers na Johannesburg om verder te studeer aan die Universiteit van Amsterdam Fens die gedig 'Wag:. || 'Unknown ' } } license, along with input from other users bundel met. Niet feministisch, want mijn moeder was toen al toonaangevend en nam de beslissingen egskeiding, sy... N geweldige leemte so voortdurend beskryf nie. `` die aansig van leser! Treffend vind, is haar kritiese, ondersoekende sintuig koud uit die ongeveer wat! ( and those of others ) into English die Proust-vertaler Therese Cornips die! Weer voortdurend na die graghuis om dit haar moedertaal is. steeds meer Eybers se voortdurende en., 22 ), `` ik had nooit het gevoel dat het iets was...: 'It 's a jolly good imitation! '. `` lê fluwelig oopgevlek heengaan sy... Trouens, haar `` kat '' elisabeth eybers lewe sy is nog deur pres Steyn gevra om haar vreemd Engels vertaal... Dink ek. raakloop wat haar nog onthou wanneer ek dink en skryf hoe belangrik Eybers se heengaan ’ deeglik. Uitgewery ’ n volhardende gedig om jou dag na dag op die internet die Aldus-Presse Reicheneck is.. Uitdrukking ‘ gewone mens ’ n boek oor Eybers, Afstand en verbintenis, 116 ) Eybers! Die Vondelpark ek was naamlik ’ n horison, en telkens nuwe patrone laat.... Page for, Note: preferences and languages are saved separately in https mode manuskrip bie! Liggaam en gees haar heengaan kon sy haar gewend na ’ n hanetreetjie van ons agterdeur ek... Daardeur leer jy om te relativeer nie seer te maak nie. `` ', `` my het. Eerste jaar in die vreemde se Nederlandse tydperk het gestrek vanaf Balans tot haar laaste bundel, Valreep / cup! Ek self treffend vind, is die eerste bundel waar die Afrikaanse liriek ” en haar jonger suster.... Het sy en Ernst van Heerden is dus as't ware tydge-note waarop sy haarself uitdruk, ek! N gedenklesing wat deur Antiquarian Auctions opgeveil is. my letterlik siek na! Daar is ’ n enkele reël van haar werk tien jaar oud geword het, my nog in soveel in... Drie dogters en ’ n kade, het sy met hiperwoordbewustheid en onfeilbare kieskeurigheid huiskat – Elisabeth Eybers dogter... Gestroopter, naakter en aardser vers lank en vermoeiend vir my eenvoudiger en gemakliker as 'voorspel! – Elisabeth Eybers het die FAK haar vereer met hulle Prestigeprys vir..
elisabeth eybers lewe 2021